Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT

Chiều ngày 27/6/2018, sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án 9 môn thi.

Bộ GD&ĐT cho biết, sau khi thí sinh thi xong, các Hội đồng thi phải thực hiện ngay công tác chấm thi theo quy định và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 11/7/2018.

Chậm nhất ngày 15/7/2018, các sở GD&ĐT phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào phần mềm quản lý thi.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 17/7/2018.

Click để xem và tải về đáp án THPT quốc gia 2018

Đáp án môn Toán THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Đáp án môn Ngữ Văn THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Đáp án môn Vật Lý THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Đáp án môn Hóa Học THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Đáp án môn Sinh Học THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Đáp án môn tiếng Anh THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Đáp án môn tiếng Pháp THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Đáp án môn tiếng Nga THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Đáp án môn tiếng Đức THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Đáp án môn tiếng Nhật THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Đáp án môn tiếng Trung Quốc THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Đáp án môn Lịch Sử THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Đáp án môn Địa Lí THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Đáp án môn Giáo dục công dân THPT quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo

Tin tức - Tags: , , ,