Chia sẻ 8 cuốn sách về Phương Pháp Giải Toán 6, 7, 8, 9

Hôm nay, Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ với các bạn trọn bộ 8 cuốn sách về Phương Pháp Giải Toán các lớp 6, 7, 8, 9 gồm các phần Số học, Đại số, Hình học.

Những quyển sách này được dùng làm tài liệu học tập rất tốt, nhất là với các em có tinh thần tự học cao. Ngoài ra còn là tài liệu giảng dạy cho các gia sư, giáo viên dạy trên lớp.

Chia sẻ 8 cuốn sách về Phương Pháp Giải Toán 6, 7, 8, 9

Phương pháp giải toán 6 theo chủ đề – Số học
Phương pháp giải toán 6 theo chủ đề – Hình Học
Phương pháp giải toán 7 theo chủ đề – Đại số
Phương pháp giải Toán 7 theo chủ đề – Hình Học
Phương pháp giải toán 8 theo chủ đề – Đại số
Phương pháp giải toán 8 theo chủ đề – Hình Học
Phương pháp giải Toán 9 theo chủ đề – Đại số
Phương pháp giải Toán 9 theo chủ đề – Hình Học

* Chú ý: Click vào từng link để đọc hoặc tải tài liệu.

Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,