Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Timgiasuhanoi.com chia sẻ tài liệu Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 của tác giả Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh.

Tài liệu dành cho học sinh lớp 12 ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia.
Trong tài liệu này gồm có:

Link download hoặc xem tài liệu: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh.

https://drive.google.com/file/d/1b0QJiqJh4BHXJabFKdtsX__ec86gVdSi/view

Toán lớp 12 - Tags: