Cách tính, công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, lập phương

Chia sẻ công thức tính thể tích hình hộp hộp chữ nhật, hình lập phương và phương pháp tính thể tích khối hộp qua các bài toán có lời giải chi tiết dễ hiểu.

Hình hộp là hình lăng trụ tứ giác có đáy là hình bình hành. Hình hộp có 6 mặt là hình bình hành, 4 đường chéo đồng quy tại tâm hình hộp.

Tóm tắt

Hình hộp chữ nhật

Định nghĩa: là hình hộp đứng và có đáy là hình chữ nhật.

Gọi $a, b, c$ là các kích thước của hình hộp chữ nhật thì có đường chéo: $d=\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}$, diện tích toàn phần: $S=2(a b+b c+c a)$ và thể tích khối hộp chữ nhật: $V=abc$.

Hình lập phương

Định nghĩa: là hình hộp chữ nhật có các kích thước bằng nhau.

Gọi $a$ là cạnh hình lập phương thì có đường chéo: $d=a\sqrt{3}$, diện tích toàn phần: $S=6 a^{2}$ và thể tích khối lập phương: $V=a^{3}$.

Bài tập thể tích hình hộp chữ nhật, lập phương

Cách tính, công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, lập phương

Toán lớp 12 - Tags: , , , , ,