Cách phân biệt, sử dụng Will và Shall trong tiếng Anh

Will được sử dụng với ngôi thứ hai, thứ ba (you, she, he, they, it) và Shall được sử dụng với ngôi thứ nhất (I, We) để thành lập thì tương lai đơn trong văn phạm tiếng Anh.

Ngoài ra, Will và Shall được dùng trong nhiều trường hợp khác nên rất nhiều bạn bị nhầm lẫn. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng will và shall, phân biệt sự khác nhau giữa Will và Shall.

I. CÁCH DÙNG WILL

1. Will đi với tất cả các ngôi diễn tả sự quả quyết, sự cố chấp (determination, persistence).

Vị dụ:

2. Will đi với tất cả các ngôi diễn tả sự vui lòng thỏa thuận (willingness).

Ví dụ:

3. Will đi với tất cả các ngôi, diễn tả thói quen ở thì hiện tại.

Thường có trạng từ chỉ thời gian hiện tại đi theo, ví dụ:

Chú ý: Trong trường hợp này người ta thường dùng thì simple present hơn.

4. Will đi với ngôi thứ 2 và thứ 3 diễn tả sự phỏng đoán

Chú ý: Trong trường hợp phỏng đoán sự việc đã xảy ra ta đặt động từ perfect infinitive sau will
Ví dụ: It is midnight now. They will have gone to bed. (Bây giờ là nửa đêm. Có lẽ họ đã đi ngủ rồi)

5. Will đặt đầu câu diễn tả sự thỉnh cầu(Request).

– Nhớ thêm Please để khỏi lầm với thể nghi vấn ở tương lai, ví dụ:

– Chú ý: Trong trường hợp này có thể dùng would you thay thế, ví dụ: Would you open the door, please
Will you và would you có thể đặt sau một câu mệnh lệnh(a command) nhưng không được lịch sự, chỉ nên dùng giữa các bạn thân.

6. “Will you” đặt đầu câu trong câu diễn tả sự mời mọc (Invitation)
Ví dụ:

7. Will trong câu xác định diễn tả một mệnh lệnh
Ví dụ:

8. “Will not” đi với tất cả các ngôi diễn tả sự từ chối (Refusal).
Ví dụ:

II. CÁCH DÙNG SHALL

1. Shall đi với ngôi thứ hai và thứ ba để diễn tả sự hứa hẹn (Promise)
Ví dụ:

2. Shall diễn tả sự đe dọa.
Ví dụ:

3. Shall đi với tất cả các ngôi diễn tả sự bắt buộc.
Ví dụ:

Hy vọng với phần hướng dẫn cách dùng Shall và Will ở trên, các bạn đã hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa Shall và Will. Chúc các bạn học tốt tiếng Anh và thành công.

Tin tức - Tags: , ,