Cách giải bất phương trình lượng giác

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ với các em cách giải bất phương trình lượng giác, một trong những dạng bài tập khó trong chương trình Toán THPT.

Để giải một bất phương trình lượng giác, ta thường dùng một trong hai phương pháp:

Cách giải bất phương trình lượng giác

Sau khi đưa các bất phương trình lượng giác về một số dạng hàm số lượng giác cơ bản, ta cần nắm các bất phương trình cơ bản bằng cách ghi nhớ các bất phương trình chứa hàm: cosin, sin, tan, cot.

Cách giải bất phương trình lượng giác

Cách giải bất phương trình lượng giác

Bài tập bất phương trình lượng giác cơ bản có lời giải

Thông qua 2 bài tập bất phương trình lượng giác có lời giải dưới đây hi vọng các em sẽ nắm được phương pháp giải mà Trung tâm Gia sư Hà Nội đã chia sẻ ở trên.

Bài 1: Giải bất phương trình dưới đây

Cách giải bất phương trình lượng giác

Lời giải: Bất phương trình đã cho tương đương với:

Cách giải bất phương trình lượng giác

Bài 2: Giải bất phương trình lượng giác sau

Cách giải bất phương trình lượng giác

Lời giải:

Cách giải bất phương trình lượng giác

Cách giải bất phương trình lượng giác

Tin tức - Tags: , , , ,