Cách dùng May và Might trong tiếng Anh

Cách dùng May và Might là 2 động từ khuyết thiếu hay gây nhầm lẫn cho nhiều bạn khi học tiếng Anh vì chưa hiểu rõ sự khác nhau giữa Might và May.

Trong bài viết này, chúng ta cùng ôn lại cách dùng May và Might thật chi tiết và cụ thể để các bạn có thể phân biệt và dùng May và Might tùy vào tình huống cụ thể.

Tóm tắt

1.  Dùng May và Might để chỉ khả năng xảy ra sự việc

+ Mức độ của khả năng: Cả hai từ đều nói về khả năng của một sự việc, nhưng chúng ta dùng might khi khả năng xảy ra thấp (dưới 50%), còn dùng may khi khả năng xảy ra cao hơn (trên 50%).  Ví dụ:

+ Might cũng có thể thay thế cho cách nói “would perhaps”Mightchứ không phải maylà từ dùng có điều kiện:

+ Might có thể dùng để nói về một sự việc có thể xảy ra nhưng không xảy ra trong quá khứ:

+ Đặt câu hỏi: không nên dùng may để hỏi về một sự kiện có khả năng xảy ra, mà nên dùng might:

2.  Dùng may và might để xin phép

+ Cả may và might đều có thể dùng để xin phép, nhưng might thì nhún nhường và lịch sự hơn:

+ Muốn uống thêm một li rượu trong buổi tiệc toàn dân sang trọng, bạn có thể nói:

+ Dùng may để … cấm, nhưng cấm lịch sự.

+ Đó là cách nói nhẹ nhàng.  Nếu cần mạnh hơn, có thể dùng must not:

+ Dùng may và might trong cách nói báo cáo hay gián tiếp đã được cho phép sử dụng cái gì đó, nhưng chỉ dùng might như là thì quá khứ của may:

3.  Dùng May để chúc tụng (không dùng Might)

+ May (chứ không phải might) có thể dùng để chúc tụng hay nói về hi vọng:

+ May cũng có thể dùng thay thế cho althoughdespiteeven if:

4.  May/Might as well

+ Thỉnh thoảng chúng ta muốn cho ai đó một lựa chọn tối ưu, chúng ta cũng có thể dùng may/might as well:

5. Bài tập về May và Might

Bài tập 1: Sử dụng May, Might, Must, Mustn’t, needn’t để hoàn thành câu

1/ You _____ ring the bell; I have a key.

2/ We _____ drive fast; we have plenty of time.

3/ We _____ drive fast; there is a speed limit here.

4/ You _____  find you have made a mistake.

5/ Accept his offer now. He _____ change his mind later.

6/ We _____ make any noise or we’ll wake the baby up.

7/ You _____ do all the exercises. They are very important.

8/ I want this letter typed but you _____ do it today. Tomorrow will do.

9/ You _____ take anything out of a shop without paying for it.

10/ Ask your bank manager. He _____ be able to advise you better than I can.

11/ The professor says that we _____ use this lab

12/ The professor told me that we _____ use his office for this seminar

Đáp án:

1. needn’t    2. needn’t    3. mustn’t

4. must.    5. might    6. mustn’t

7. must   8. needn’t     9. may.

10. may.     11. may     12. might

Trên đây là phân biệt cách dùng May và Might trong một số tình huống phổ biến, chúc các bạn học tốt và thành công.

Tin tức - Tags: , ,