Các quy tắc phát âm tiếng Anh cơ bản

Để phát âm tiếng Anh tương đối chuẩn, các nhà chuyên môn đã nghĩ ra một hệ thống ký hiệu phiên âm, để người đọc dựa vào đó mà đọc cho dễ.

Đó được gọi là các quy tắc phát âm cơ bản I.P.A (International Phonetic Alphabet) đã được Bộ Giáo Dục Việt Nam dùng một cách chính thức trong các sách giáo khoa.

 
Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,