Các dạng bài tập Đại số ôn thi vào 10

Trung tâm Gia sư Hà Nội  chia sẻ với các em tài liệu các dạng bài tập Đại số ôn thi vào lớp 10 bao gồm các chuyên đề dưới đây:

– Rút gọn căn số

– Rút gọn biểu thức

– Hàm số bậc nhất

– Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

– Hàm số bậc hai

– Phương trình bậc hai

– Giải bài toán bằng cách lập phương trình – lập hệ phương trình

Xem các dạng bài tập Đại số ôn thi vào lớp 10:

Ôn thi Toán vào lớp 10 - Tags: ,