Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Các bước khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số cho các hàm số bậc ba, hàm số trùng phương, hàm số nhất biến…kèm hướng dẫn chi tiết.

Các bước trong khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

Bước 1: Tìm tập xác định.

Bước 2: Sự biến thiên của hàm số

Bước 3: Vẽ đồ thị

Lưu ý:

Tóm tắt

Hàm số bậc 3: y = ax3 + bx2 + cx + d (a khác 0) .

Ví dụ: Khảo sát hàm số y = x3 + 3x2 – 4.

Các bước khảo sát và vẽ hàm số như sau:

Một số bất đẳng thức hay và khó có lời giải

Một số dạng đồ thị hàm số bậc 3: y = ax3 + bx2 + cx + d (a khác 0):

Một số bất đẳng thức hay và khó có lời giải

Khảo sát hàm trùng phương: y = ax4+bx2+c

Ví dụ: Khảo sát hàm số y = x4 – 2x2 – 3.

Các bước khảo sát và vẽ hàm số như sau:

Một số bất đẳng thức hay và khó có lời giải

Bốn dạng đồ thị hàm trùng phương: y = ax4+bx2+c:

Một số bất đẳng thức hay và khó có lời giải

Khảo sát hàm nhất biến: y =(ax + b)/(cx+d) với tử và mẫu không có nghiệm chung

Ví dụ: Khảo sát hàm số y = (-x + 2)/(x + 1)

Các bước khảo sát và vẽ hàm số như sau:

Một số bất đẳng thức hay và khó có lời giải

Một số bài tập áp dụng

Áp dụng vào các hướng dẫn và ví dụ minh họa, các bạn hãy thử làm các bài tập vận dụng sau đây:

a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: $y = −x^3 + 3x^2 − 4x + 2y=−x^3 + 3x^2 − 4x + 2$

b. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: $y = x^3 – 6x^2 + 9x – 4$

c. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: $y = (x – 1)(x^2 – 2x + 2)$

d. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: $\displaystyle y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-{{x}^{2}}+1$

e. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: $\displaystyle y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-{{x}^{2}}+x+1$

Hy vọng bài viết mà Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ trên sẽ giúp các em ôn tập tốt để đạt kết quả cao trong các kỳ thi tuyển sinh sắp đến!

Tin tức - Tags: , , ,