Bộ 5 đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 11 – THPT Kỳ Lâm, Hà Tĩnh

 5 đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 11 được giáo viên Hoàng Ngọc Hùng – THPT Kỳ Lâm, Hà Tĩnh gửi về cho Timgiasuhanoi.com.

Cấu trúc Đề thi bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận.

Bộ 5 đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 11 - THPT Kỳ Lâm, Hà Tĩnh

Dưới đây là link download bộ đề.

https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueaHNReDVFMmdKLUU/view

pass giải nén: Timgiasuhanoi.com

Đề thi Toán 11 - Tags: , , , ,