100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số 10 học kỳ 2 có đáp án

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số 10 học kỳ 2 có đáp án gồm các phần: Bất đẳng thức, bất phương trình một ẩn, dấu của tam thức bậc hai, hệ bất phương trình.

Tác giả: Trần Quang Thuận

 
Đại số, Toán lớp 10 - Tags: ,